Works

Compositions in chronological order:

83. Veränderungen über einen Walzer (2022) f pianoforte

82. Storm (2022) text: Tomas Tranströmer f mezzo soprano & pianoforte

81. Konsert för Orkester (2022) f symphony orchestra 3*3*3*3* 4331 12 harp. /pf str

80. Rainworm (2022) f guitar

79. Music on Christmas morning (2021) text: Anne Brontë f mixed choir (SATB)

78. Strange Days (2021) f chamber orchestra — 2222 2200 11 str

77. Pianokonsert no.2 In Between Now and Then (2019-2021)
f piano & orchestra — 3*3*3*3* 4221 11 0 str

76. Take a walk (2021) f pianoforte 4 hands

75. Honeybees (2020) f accordion

74. Stabilitas loci (2020) f string quartet

73. Många röster talar (2020) text: Karin Boye f voice & pianoforte

72. Piano Quintet (2020) f pf & string quartet

71. On the beach (2020) f flute, violin, cello

70. A Peaceful Christmas (2020) f chamber orchestra – – 1111 1000 01 0 str

69. The Wheel of Fortune (2019) violin & viola

68. Astrophel and Stella (2019) text: Sir Philip Sidney (1554 – 1586) f Mz & string quartet

67. Dalen (2018) text: Solveig von Schoultz f mixed choir, (SATB divisi)

66. Trote (2018) accordeon & string quartet

65. Andrum juli (2018) text: Tomas Tranströmer f voice & pianoforte

64. Ostinato (2018) text: Tomas Tranströmer f voice&piano

63. Staying in tune (2017) pianoforte 4 hands

62. Caminar (2017) string quartet

61. Primus Motor (2017) — 2*2*2*2 2200 12 0 str

60. Christmas Gift (2016) alt. A Christmas Gift f guitar

59. Five Moon pieces (2016) f pianoforte
subtitles:
Blodmåne (Blood Moon)
Månskära (Crescent Moon)
Månstenar (Moon Stones)
Månskugga (Moon Shadow)
Fullmåne (Full Moon)

58. Violinkonsert no.1 (2015) f violin & symphony orchestra — 2*2*2*2 3221 2 vl str

57. Jag ville jag vore (2014) text: Gustaf Fröding f soprano, tenor, baritone, flute & pf.

56. Nostalgia (2014) f guitar

55. Persefone trumpetkonsert nr 2 (2013) f trumpet & orchestra — 2*2*22 4 221 3 pf tr str

54. Four Shadows (2010-11) f pianoforte & violin
subtitles:
Smokey Moon
Rose Pearl
Hot Cinnamon
Black Diamond

53. Pianotrio (2010) f pf, vl, vlc

52. Snigeln (2010) text: Carl Erik af Geijerstam f mixed choir

51. DJ Ylva (2008) f EAM stereo

50. Long Distance Call (2008) f perc. (solo)

49. Pas de Deux (2008) f altsax & fl.dolce tenore (tenorblockflöjt)

48.Sten Hansonsvit (2008) text: Sten Hanson f sopran, flute, guitar
subtitles:
Den första vårdagens kyliga skärpa
Att återfinna
Kust i norr

47. Crocheted Butterfly (2007) f flauto dolce soprano & tape (cd)

46. Rampljus (2006) f EAM stereo

45. Pianosolostycke (2006) f pf

44. Noued Vitale (2006) f vlc

43. On Tour (2005) f guitar

42. On Grand Tour (2005) f 2 guitars

41. Pianokonsert no.1 (2005)  f piano & orchestra –3*3*2*2 4222 str

40. Sagobiljetten (2005) f EAM stereo

39. Syster Sol (2004) f vl, vla, guitar, pianoforte, bass clarinet

38. Baudelaire sånger (2003) text: Charles Baudelaire, swedish translation: Ingvar Björkeson f
Mz/soprano & guitar
subtitles:
O Vaggerska
När mörkret omsider stiger
Till konstfullt uttänkt list
Låt oron fly

37. Vibracell (2002) f vibr. & marimba (score at Alfonse Production)

36. Blue cha-cha (2002) f fl.gr.vla.vlc & guitar

35. Terra incognita (2001) f orchestra –3221 4211 11 str

34. Terra firma (2001) (another instrumentation) f fl.gr. vla, vlc & guitar

33. Midvinternatten (2000) text: Viktor Rydberg f male choir

32. Höjda Röster (2000) text: Ylva Skog f mixed choir (SATB divisi)

31. Horror vacui (1999)f ork –3*3*22, sax alt ten, 422 12 1 pf,str (div)

30. Do you mind? (1999) f wind quintet, string quintet, pianoforte, percussion.

29. Rännil (1999) text: Carl Erik af Geijerstam f mixed choir (SATB divisi)

28. Another scent (1999) in cooperation with Broberg, Jonas f EAM 8-channel

27. Ca va? Ca va! (1999) f flute & guitar

26. Fyra sånger (1998) text: Bruno K.Öijer f alto voice, vl, vla, vlc, cb, perc
subtitles:
i askträdets skugga
jag drömde
bland barndomsminnen
det övergivna huset

25. They call her love (1998) f string orchestra (div)

24. Terra firma (1998) f a-fl, vl, vlc, pf.

23. Genesis (1998) f EAM stereo

22. Twilight (1997) text: Walujati  f mixed choir and percussion (3 sp)

21. Modus vivendi (1997) f symphony orchestra — 3*3*3*2* 4221 12 0 str (div), pf/cel

20. Septetten (1997) f cl, fag, tr, trb, perc, vl, cb

19. Inspired integration (1997) f pianoforte

18. Sortie et entrée (1996) f chamber orchestra — 1111 1210 11 1 str, pf, harmonium/celesta

17. Revelj! (1996) f symphonic wind orchestra — 2*25*2 45*41 03 4sax

16. Rim och reson (1995) f sax.quartet

15. Bon voyage! (1995) f brass quintet

14. Hej trombon! (1995) cooperativ composition with Myrin, Iwo f tbn. & tape

13. Hit & bow (1994) f cello & perc. (1 sp)

12. Frogs (1994) text: Buddhadeb Bose f mixed choir (SATB divisi)

11. XII Breathings (1994) f 1-2 guitars

10. XII Breathings (1994) f trumpet & trombone

9. Blend (1993) f trumpet and orchestra — 3*222 2221 16 1str

8. Lost in a tunnel (1993) f trombone

7. Platå (1992) f trumpet & pianoforte

6 .Tendens (1992) f pianoforte

5. Vaggsång för fiskar (1992) f tape

4. Tre distraktioner (1991) f string quartet

3. Solostycke för flöjt (1990) f flute

2. Vinterpoem (1989) f pianoforte 4 hands

1. Vals i f-moll(1987/88) f pianoforte